O parlamentu

oficiální logo ÚPDM - zkrácené s průhledným pozadím

Ústecký parlament dětí a mládeže je neformální uskupení dětí a mládeže z Ústí nad Labem, kteří chtějí řešit problematiku a otázky ohledně města Ústí nad Labem a jeho okolí. ÚPDM je parlamentem městským, tudíž sdružuje školní parlamenty ve městě Ústí nad Labem.

ÚPDM pravidelně pořádá zasedání, kam docházejí zástupci z těchto škol, aby diskutovali nad aktuálními tématy ve městě a tlumočili výsledky těchto diskusí na svých školách. ÚPDM se také snaží rozvinout komunikační a reprezentační schopnosti těchto zástupců.