Informace o Dětském slyšení

Dětské slyšení je akce Ústeckého parlamentu dětí a mládeže, která se každoročně koná za účelem možnosti dětí a mládeže projevit své názory, připomínky nebo dotazy k městu Ústí nad Labem a jeho správě. Z tohoto důvodu jsou na Dětské slyšení zváni žáci a studenti širokého spektra škol v Ústí nad

IMG_4221

Labem a společně s nimi jsou zváni i zástupci města Ústí nad Labem (primátor města, vedoucí odborů, ředitel městské policie  nebo ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem). Na tyto hosty jsou následně kladeny nejrůznější dotazy týkající se města Ústí nad Labem. Součástí Dětského slyšení je i prezentace Ústeckého parlamentu dětí a mládeže.