Historie ÚPDM

LogoUPDM

Vznik Ústeckého parlamentu dětí a mládeže se datuje zhruba na přelom roků 1999 a 2000, takže doba jeho funkčnosti je celkem slušná na to, aby se začlenil se vší samozřejmostí do různých oblastí veřejného života. Zázemí pro jeho činnost vytvořilo SDM Tilia ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Ústí nad Labem.

ÚPDM sdružuje dětí a mládež ve věku 12 – 18 let. Jeho členy tvoří studenti základních či středních škol, kteří chtějí zužitkovat svůj volný čas ve prospěch dobré věci, jsou komunikativní a velmi dobře vybavení nápady a schopností realizace.

ÚPDM prošel mnoha změnami. Od úprav statutu, který parlamentu zajišťuje správný chod, až po detaily v podobě loga, barev a názvu. Vystřídalo se zde i mnoho předsedů, místopředsedů a především delegátů, kteří jsou pro parlament nepostradatelní.

oficiální logo ÚPDM - podlouhlé s průhledným pozadím

Po mnoha letech se parlament dostal do stádia, kdy má svou stálou pozici, pořádá akce s trojnásobnou návštěvností, než tomu bylo dříve. Spolupracuje s městem Ústí nad Labem a je zván na mnoho akcí pořádaných Magistrátem města Ústí nad Labem. Do budoucna se toho ještě bude určitě mnoho měnit, nyní však můžeme s klidem říci, že ÚPDM si prošel mnohým (nízkým počtem delegátů, nedostatkem akcí a nápadů, nedostačující aktivitou), ale vždy to ustál a nyní je v plné síle připraven dál mluvit do dění ve městě Ústí nad Labem.