15. ročník Dětského slyšení

Ve čtvrtek 14. 12. 2017 proběhl v divadelním sále Domu dětí a mládeže, kterého se letošní rok zúčastnilo 104 žáků škol základních (ZŠ Mírová, ZŠ Vojnovičova, ŽŠ Elišky Krásnohorské, ZŠ Neštěmická, ZŠ a MŠ SNP, ZŠ Karla IV., ZŠ Předlice, ZŠ Nová) i středních (OA Pařížská 15, Gymnázium Jateční) v Ústí nad Labem. Celá akce spočívá ve vyslyšení žáků a jejich problémů, na kterého odpovídají pozvaní hosté, tentokrát nás svou přítomností potěšili Ing. Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem, Ing. Libor Turek, Ph. D., výkonný ředitel dopravního podniku města Ústí nad Labem, Pavel Dufek, náměstek primátorky města Ústí nad Labem, Roman Pospíšil, Náměstek výkonného ředitele pro dopravní podnik Ústí nad Labem a PaedDr. Jan Eichler, ředitel DDM a ZpDVPP, Ústí nad Labem p. o. 
 

Přípravy byly rychlé a všechno se stihlo přesností na minuty, než začali chodit první účastníci. Příchod všech žáků probíhal hladce, pedagogické dozory zapsaly školy na prezenční listinu a při příchodu do sálu dostali všichni menší svačinu k veřejné diskusi, jež trvala hodinu a půl. Padly při ní zajímavé dotazy, mnoho z nich se týkalo dopravy a její problematiky, nechyběla ovšem ani témata jako zeleň na Mírovém náměstí nebo hotel Máj, u kterých se hosté na delší dobu pozastavili a žákům se značnou dávkou trpělivosti vysvětlili všechny podrobnosti. Konverzace opravdu nevázla, ovšem některé dotazy dokonce nebyly kvůli časové vytíženosti vyslyšeny. I na to byli delegáti parlamentu připraveni a proto při konci mohli všichni zúčastnění napsat svůj dotaz či připomínku na papír, který jim byl rozdán- nutno podotknout, že takových dotazů bylo opravdu hodně. Nechybělo ani konečné poděkování všem hostům ze strany ředitele DDM.
 

Po desetiminutové přestávce předsedkyně Ústeckého parlamentu dětí a mládeže, Adéla Schreiberová, upřesnila organizaci workshopů a poté se skupiny žáků, většinou rozdělené po školách, vydaly ke svým garantům. Každý garant si po rozdělení svou skupinu odvedl do příslušné místnosti a sám vedl workshop zaměřený na dopravu v Ústí nad Labem a školní jídelny. U již zmíněné dopravy měli za úkol probrat její výhody a nevýhody, přístupnost k informacím (zpoždění, změna jízdního řádu apod.), cenu jízdného, prostředí zastávek dopravy MHD a nakonec spolu se skupinami vymyslet nějaké způsoby, jak tyto problémy odstranit, popř. doplnit něco, co by tu sami zúčastnění chtěli mít. Stejný počet bodů k probrání byl i u školních jídelen, bylo nutné se pozastavit i u bezlepkové diety, o tom, jestli žákům jídelny poskytují bezlepkovou stravu a jestli si za takovou stravu připlácí. Diskutovalo se také o tom, zda by ze školních jídelen měla nějaká jídla vymizet, jestli je jejich prostředí příjemné a zda mají na školách zavedené akce spojené se stravováním (např. Týden mezinárodní kuchyně).  
 

Na závěr proběhla krátká evaluace workshopů. Sem tam padly nějaké výtky týkající se například mála míst k sezení při workshopech, především to ovšem byly pochvaly jak na celkové rozvržení akce, tak na garanty a jejich trpělivost nebo dostatečný prostor k vyjádření vlastního názoru. Valná většina hodnotila akci jako vydařenou a žáci by rádi přišli i na další ročník.