Novoroční ústecké dětské slyšení 2016

Dne 14. 1. 2016 se od 9 hodin konala diskusní akce s názvem Novoroční Ústecké dětské slyšení. Tato akce diskusního charakteru má umožnit mládeži z Ústí nad Labem přímo vyjádřit své dotazy a podměty k životu ve městě Ústí nad Labem a předat je přímo zástupcům města (vedení města, pracovníkům Magistrátu města Ústí nad Labem a zástupcům významných ústeckých podniků). Hosty byli konkrétně:

 • Věra Nechybová, primátorka města Ústí nad Labem
 • Jana Müllerová, PhDr., PhD., vedoucí odboru školství Magistrátu města Ústí nad Labem
 • Pavel Dufek, náměstek primátorky města Ústí nad Labem
 • Iveta Tomková, starostka MO Neštěmice, radní města Ústí nad Labem pro bezpečnost
 • Libor Turek, výkonný ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. (DpmUL)
 • František Chlada, marketing a zákaznické centrum DpmUL
 • Otto Lipert, velitel 2. okrsku MP Ústí nad Labem
 • Jiří Jozífek, velitel centrálního obvodu města Ústí nad Labem
 • Jan Eichler, ředitel DDM Ústí nad Labem, zastupitel města Ústí nad Labem

 

 Slyšení probíhalo zhruba do 10:45, poté byli přítomní (asi 140 žáků) rozdělení do 4 pracovních skupin a tyto postupně odvedeny delegáty do jednotlivých kluboven, kde probíhala aktivní práce na čtyři témata:

 1. TOP místa v Ústí nad Labem
 2. Chybějící místa pro seberealizaci (zájmy, koníčky…)
 3. Dopravně nepřehledná místa a nebezpečná místa (nejen dopravně, ale i pocitově)
 4. Chybějící akce ve městě

 

Všechny skupiny se postupně vystřídaly ve všech klubovnách a tak se každý mohl vyjádřit a diskutovat k danému tématu. Závěrem došlo ke krátkému představení činnosti Ústeckého parlamentu dětí a mládeže a Dětské slyšení bylo zhruba v 11:30 ukončeno.