Stanovisko ÚPDM ve věci webových stránek primátora města Ústí nad Labem!

Jako parlament máme také za cíl vyjadřovat své názory v podobě stanoviska. Právě jedno z těchto stanovisek si můžete nyní prohlédnout. Toto stanovisko upozorňuje na webové stránky primátora města Ústí nad Labem, které jsou momentálně nefunkční. Stanovisko bylo většinově schváleno na zasedání delegátů ÚPDM (10. 3.).

Doufáme, že náš podnět pohne s tímto problémem a my si brzy přečteme něco o našem primátorovi.

delegáti ÚPDM

Stanovisko ke shlédnutí zde!