Již ve středu: 1. konference školních parlamentů města Ústí nad Labem!

Ve středu 12. 11. se uskuteční  historicky první konference školních parlamentů města Ústí nad Labem!

Pozvánka na Konferenci školních parlamentů města Ústí nad Labem 2014

Celá konference bude rozdělena do tří bloků. V prvním bloku bude mít každý školní parlament možnost vlastní prezentace. Každá škola bude tak mít cca. 10 minut pro vlastní prezentaci.

V druhém bloku budou mít všechny školní parlamenty možnost společně diskutovat o tom, co lze v jejich parlamentech zlepšit, jaké například vytváří akce, jaké zvyky by rádi přejali a co by například obohatili o nové poznatky. Dále budou představována témata ve smyslu „četnost zasedání“ nebo „počet delegátů.“ Parlamenty pak budou na tato témata odpovídat vlastními zvyklostmi a zkušenostmi. Tím vznikne jakási neoficiální statistika školních parlamentů v našem městě.

Ve třetím bloku bude hrát hlavní úlohu prezentace Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Delegáti ÚPDM se budou s delegáty jednotlivých školních parlamentů snažit hledat společný komunikační kanál, díky kterému by mohli lépe a častěji komunikovat. Výsledkem tohoto bloku by mohlo být založení společné skupiny na jedné ze sociálních sítí nebo domluvení jiného způsobu komunikace.

Doufáme, že se akce vydaří a že v ní budeme moci nadále pokračovat!

Tak ve středu!

Leták ke stažení zde!