Děkujeme Městským novinám za článek o dětském slyšení! :)

Po úspěšném dětském slyšení, kam dorazilo bez mála 120 žáků a studentů z Ústí nad Labem, aby diskutovali s představiteli města a věcech, které je ve městě tíží nebo zajímají, nám zbylo hodně práce. Krom nezodpovězených dotazů, které během prázdnin zpracujeme nás ještě čeká plánování akcí, které by se zabývaly nejprobíranějším tématem uplynulého slyšení, tedy MHD.

Jsme proto rádi, že naší akci nemusíme medializovat pouze my a že po regionální televizi se k prezentování této akce připojili i městské noviny, kterým tímto moc děkujeme! :)

Číslo městských novin, které věnovalo prostor našemu dětskému slyšení můžete naleznout zde (strana 2)!

Přehled všech vydání pak můžete shlédnout zde!