Delegáti ÚPDM hostiteli zasedání KPDM ÚK

Krajský parlament dětí a mládeže Ústeckého kraje (KPDM ÚK) je parlament, který se stará o lepší komunikaci a spolupráci městských parlamentů v Ústeckém kraji. Hodně informací se o něm můžete dozvědět na www.kpdmuk.cz. KPDM ÚK často pořádá zasedání, na kterých se koná mnoho diskusí a komunikačních her, které jeho delegátům (delegátům městských parlamentů) pomáhají v lepší prezentaci, komunikace a seberealizaci.

A právě dubnové zasedání KPDM ÚK se konalo v Ústí nad Labem, konkrétně ve dnech od 17. do 19. dubna. Delegáti dorazili na zasedání kolem 2 hodiny. A jak zasedání vnímal jeden z delegátů?

Po příjezdu jsme se seznámili s ostatními delegáty KPDM ÚK z jiných městských parlamentů a program mohl začít. Na začátku jsme byli seznámeni se simulační hrou Diskusion a programem zasedání. Na základě občanek, které byli součástí Diskusionu, jsme se představili. Hned od začátku byla zábava. Dalším bodem programu bylo představení KPDM ÚK a jednotlivých městských parlamentů. Před večerním programem jsme měli workshop od Tomáše Kochlöffela. Tématem byla SebeRevolta. Poté začal již zmíněný večerní program pod vedením Nikoly Jakůbkové. Delegáti byli vylosováni do čtyř týmů. Každý tým měl svého kouče. Já sám jsem se stal právě jedním z nich. Náš tým byl brán za tým outsiderů. Hned v první disciplíně jsme však ukázali, že jsme dobří. Večerní program byl přerušen do dalšího večera a náš tým byl ve vedení. Poté jsme už v klubovně měli svůj volný program.

Další den, tedy pátek, začal rozcvičkou. Po snídani jsme řešili problematiku jednotlivých měst v Ústeckém kraji. Dále jsme řešili propagaci KPDM ÚK a připravovali video. Po obědě jsme vyrazili ven do města. Předsedové jednotlivých městských parlamentů měli mezi tím schůzku. Tam řešili problémy ohledně komunikace a takových těch pro nás ne moc viditelných věcí. Dalšími body programu byly diskuse. Každý městský parlament si měl vybrat své téma (problém jejich města) a připravit si na něj nějaké akce. Tyto akce jsme poté prezentovali všem delegátům. Na konci tohoto dne opět pokračoval večerní program. Po skončení programu byli vyhlášeni vítězové. I přes všechny „útoky“, „nadržování“ apod. se stal vítězem právě náš tým. :D Na konci tohoto večera mi nebylo moc dobře a tak jsem si šel lehnout. I přes to byla údajně v DDM velká zábava!

Další den jsme hlasovali o změnách ve statutu KPDM ÚK. Bylo to jedno z těch nejhorších témat, ale docela rychle jsme ho zvládli. Po úklidu DDM zasedání skončilo a my jeli domů.

Těším se na další zasedání KPDM ÚK a doufám, že se opět sejdeme v takovém kolektivu.

Takto nám odpověděl Martin Borek ze sousedského Mosteckého parlamentu mládeže. A co bys řekl ty? Zapoj se do městského parlamentu a pak není složité propracovat se na zasedání KPDM ÚK!

Martin Votroubek