Zasedání 15.10.2013

Fotografie ze zasedání ÚPDM z 15.10.2013.