Každoročně pořádá ÚPDM společně s DDM Ústí nad Labem a organizací Tilia literární soutěž „Literární Ústí“. Témata se týkají našeho města nebo různých výročí v našem městě. Vždy je osloveno široké spektrum škol v našem městě. Z nich přicházejí práce, které následně hodnotí delegáti ÚPDM společně s odborníky na Český jazyk. Následně ÚPDM pořádá slavnostní vyhlášení výsledků, kde jsou odměněny nejlepší práce daného ročníku.

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií:
I. kategorie – 6. – 7. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
II. kategorie – 8. – 9. třída a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
III. kategorie – střední školy a vyšší ročníky víceletých gymnázií