Zápis z dětského slyšení – 12.11.2012

Hosté:

Vít Mandík, primátor Ústí nad Labem

Pavel Bakule, ředitel městské policie

Petr Koreň, ředitel Dopravního podniku města Ústí nad Labem

Alena Romanová, Koordinátor Projektu Zdravé město Ústí nad Labem

Jan Zadražil, vedoucí odboru životního prostředí

Klára Křivská, zástupkyně Magistrátu města Ústí nad Labem

Jaroslav Černý, koordinátor ÚPDM

Projednávané body:

  1. Dětské slyšení zahájil pan Jan Eichler, který přivítal všechny účastníky.
  2. Poté nastal čas na diskuzi týkající se města Ústí nad Labem
  3. Otázky delegátů:
  • Budou se prodávat městské lázně? A jestli ano, bude tak ještě možnost plavání? Odpověď: Ano, městské lázně jsou připraveny k prodání. Možnost plavání je i v kupní smlouvě. Takže ano, bude se tam ještě moci plavat.
  • Mělo by se spřísnit ukazování legitimace na MHD. Někteří cestujíci ukáží jen obal legitimace, a kupon neukáží. Odpověď na to: Pokusíme se s tím něco udělat. Do dvou let by mělo fungovat čtecí zařízení v každém trolejbuse i autobuse v Ústí nad Labem.
  • Bude v trolejbusech zařízení Wi-fi? Odpověď: Pokusíme se o to.
  • Plánujete v brzké době opravu skateparku? Odpověď: Ano, oprava se plánuje na rok 2013.
  • Je pravda, že se školy, jako je např. Škola hrou budou slučovat se základními školami? Odpověď: Ne, nebudou.
  1. Poté proběhla prezentace ÚPDM. Po prezentaci na podium nastoupili všichni delegáti ÚPDM a účastníci se jich ptali, jak probíhají zasedání.
  2. Nakonec se delegáti rozloučili s účastníky a všichni se vraceli do školy.

Zápis zpracovala Veronika Brizgalová, zapisovatelka ÚPDM.